13. srpanj 2024.
  
Kalkulator kamata

 Skip Navigation LinksNaslovnica > Informacije > Programi kreditiranja

Programi dugoročnog kreditiranja poduzetnika

Programi razvoja malog gospodarstva temelje se na poticajnim mjerama Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstva turizma, Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Fonda za razvoj i zapošljavanje, Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (HAMAG), poticajnim sredstvima županije i lokalne samouprave (gradova i općina). Kreditiranja se provode putem poslovnih banaka koje su uključene u pojedine programe.

Fond za razvoj i zapošljavanje

Korisnici kredita mogu biti postojeći poduzetnici i poduzetnici početnici. Razvojni programi odnose se prvensveno na financiranje obrta, malih i srednjih poduzeća za projekte koji se zasnivaju na otvaranju novih radnih mjesta, primjeni novih tehnologija, a koji su pretežno orijentirani na domaće resurse. Za programe poljoprivrede, šumarstva i ribarstva primjenjuje se fiksna kamatna stopa u visini od 2% godišnje, za ostale programe primjenjuje se promjenjiva poticajna kamatna stopa koja može biti do 4% niža od opće kamatne stope utvrđene najmanje u visini referentne kamatne stope.

Start up programi namijenjeni su poduzetnicima početnicima, kamatna stopa do 4%godišnje niža od opće kamatne stope utvrđene najmanje u visini referentne kamatne stope. Fond za razvoj i zapošljavanje sudjeluje najviše do 75% vrijednosti investicije, preostalih 25% predstavlja vlastito učešće poduzetnika. Za uspješne poduzetnike programom su predviđene jednokratne potpore u vidu otpisa do 70% iskorištenog kredita uz zadovoljenje slijedećih uvjeta:

  1. za najmanje 5 stalno zaposlena djelatnika/ce potpora iznosi 30% od ukupno iskorištenog kredita, za najmanje 10 stalno zaposlena djejelatnika/ce potpora iznosi 50% od ukupno iskorištenog kredita, za njamanje 15 stalno zaposlena djelatnika/ce potpora iznosi 70% od ukupno iskorištenog kredita
  2. djelatnici/ce moraju biti stalno zaposleni najmanje dvije godine
  3. korisnik ne smije imati evidentirane obaveze prema državi najmanje tri godine
  4. bruto plaća zaposlenih djelatnika/ce mora najmanje iznositi 5.500,00 kn

Navedena potpora dodjeljuje se jednokratno u vidu otpisa postojećeg kredita, kada korisnik ispuni navedene preduvjete, te podnese zahtjev putem poslovne banke.

Krediti su namijenjeni za kupnju, izgradnju i adaptaciju poslovnih objekata, nabavku opreme, prijevoznih sredstava, obrtna sredstva u funkciji nove investicije. Detaljne informacije o ovom programu kreditiranja možete naći na adresi www.frz.hr

Poticaj za uspjeh

Krediti su namijenjeni za razvoj turizma za ulaganje u manje smještajne objekte kapaciteta od 10 soba ili 20 kamp jedinica do 40 soba ili 100 kamp jedinica, za obnovu starih kuća u skladu s izvornom, ambijentalnom arhitekturom, te za refinanciranje postojećih kredita iskorištenih za ulaganje u manje objekte za smještaj vrste hotel ili pansion. Iznimno, namjena može biti i za ulaganja u objekt vrste aparthotel pod uvjetom da ima restoran (da pruža usluge doručka, te ručka i večere), kapaciteta najmanje 7 apartmana, a najviše 20 apartmana.

Korisnik kredita može biti poduzetnik vlasnik obrta ili d.o.o. koji namjerava ulagati u objekte za smještaj gostiju isključivo u svrhu profesionalnog pružanja usluga. Prema tome, građani-sadašnji iznajmljivači koji se namjeravaju baviti malim obiteljskim poduzetništvom u turizmu ulažući u objekte, moraju prethodno osnovati obrt ili poduzeće te izvršiti prenamnjenu stambenog u poslovni prostor. Prenamjena stambenog prostora u poslovni je moguća ako je u skladu s prostornim planom. Postupak prenamjene stambenog u poslovni prostor pokreće se u županijskom uredu nadležnom za izdavanje lokacijske, a potom građevinske dozvole. Kategorija objekta u koji se želi investirati mora biti najmanje tri zvjezdice, smještajni objekti moraju imati mogućnosti grijanja i hlađenja.

Korisnici kredita mogu biti postojeći poduzetnici i poduzetnici početnici, kamatna stopa iznosi od 1-5% godišnje ovisno o vrsti objekta u koji se ulaže (hoteli ili pansioni, apartmani, sobe, kampovi, obnova starih kuća). Detaljne informacije o ovom programu kreditiranja možete naći na adresi www.mint.hr

Programi kreditiranja HBOR-a

Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća poticanje razvitka hrvatskog gospodarstva.

Kreditiranjem, osiguranjem izvoza od političkih i komercijalnih rizika, izdavanjem garancija te poslovnim savjetovanjem, HBOR potiče razvoj poduzetništva i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. HBOR nudi poduzetnicima različite programe kreditiranja prilagođene djelatnosti samih poduzetnika.

Posebno su značajni programi za poticanje razvoja poljoprivredne djelatnosti ulaganje u višegodišnje nasade- razvoj maslinarstva, voćarstva, vinogradarstva, u kojima je moratorij povrata kredita prilagođen početku komercijalnog prinosa određene kulture. Nadalje, programi namijenjeni razvoju otočnog gospodarstva, koji imaju najpoticajnije uvjete kreditiranja, kamatna stopa 2-4% godišnje. Cilj ovih programa je razvoj svih oblika turističke ponude, a posebno onih koji utječu na produžetak turističke sezone, razvoj nedovoljno razvijenih oblika turističke ponude (zdravstveni, seoski turizam, nautički, lovni turizam, izrada suvenira, ulaganja u rekreacijske sadržaje i sl.). Detaljne informacije o ovim programima kreditiranja možete naći na adresi www.hbor.hr

Ostali programi kreditiranja

Poticajne programe kreditiranja provode godišnje jedinice lokalne samouprave u suradnji s poslovnim bankama. Detaljne informacije o aktualnim programima kreditiranja možete pronaći na njihovim internet stranicama. Programi se uobičajeno godišnje ponavljaju, te se objavljuju javni natječaji na koji se mogu kandidirati svi zainteresirani poduzetnici koji ispunjavaju uvjete natječaja. Detaljne informacije o programu kreditiranja za grad Rijeku možete naći na adresi www.rijeka.hr

IDRIS d.o.o.
Janeza Trdine 1
51000 Rijeka
Tel +385 51 317 300
GSM +385 98 928 8003
email
idris@idris.hr
 
 
 

 Ponuda usluga

  • Investicijski elaborati za dobivanje kredita
  • Planovi poslovanja malim poduzetnicima
  • Financijski konzalting
  • Organizacija financijske funkcije u poduzeću
  • Kontroling-upravljanje poslovnim rezultatom
  • Financijsko restrukturiranje poduzeća
Arhitektura u Rijeci
O nama | Zaštita privatnosti | Uvjeti korištenja | Oglašavanje | Pomoć
Copyright © 2009-2024 Idris d.o.o. Rijeka. Sva prava zadržana. Autorska prava.