Sudska vještačenja

Osobni podaci

Milat Bibica, dipl.oec., ovlašteni sudski vještak iz područja ekonomije i financija (ovlašteni sudski vještak na Trgovačkom sudu u Rijeci i Županijskom sudu u Rijeci), član Hrvatskog društva sudskih vještaka iz Zagreba.

Bibica Milat

Reference

Vještačenja vršena za Općinski sud u Opatiji, Prekršajni sud u Rijeci, Trgovački sud u Rijeci, Općinski sud u Delnicama, kao i po zahtjevima odvjetnika, stečajnih upravitelja i stranaka.

Specijalnosti

  • radni odnosi - utvrđivanje visine potraživanja s osnova neisplaćene plaće i naknada
  • potraživanja s osnova dužničko-vjerovničkih odnosa po ugovorima u privredi
  • utvrđivanje vrijednosti potraživanja po sporovima iz područja osiguranja u cilju sklapanja nagodbe
  • utvrđivanje preostale vrijednosti duga po kreditu za otkup stana u cilju prijevremene otplate kredita
  • potraživanjima po stečajnim postupcima u cilju utvrđivanja sadašnje vrijednosti rente radi sklapanja nagodbe
  • utvrđivanje ukupne vrijednosti potraživanja prijavljenih u stečaju po prometu roba i usluga ili kreditnim odnosima u cilju sklapanja nagodbi
  • utvrđivanja visine imovinske koristi po prekršajnim postupcima